• Author:Gertjo Tigelaar
 • Comments:Off

Product Management Frameworks

Als je software producten maakt dan wil je graag enige grip hebben op de vele processen die daarvoor nodig zijn. Daarvoor kun je Product Management Frameworks gebruiken. Gelukkig is er een aantal verschillende Product Management Frameworks beschikbaar. In deze blog wil ik een paar van die Frameworks bij langs lopen. Hierdoor kun je een eerste beeld krijgen van wat er zoals beschikbaar is. Op deze manier kun je wellicht wat inspiratie opdoen voor je eigen product management praktijk.

Bron 1: het AIPMM

Een van de handigste bronnen voor onderzoek naar Product Management Frameworks is het Amerikaanse AIPMM, Association of International Product Marketing and Management. Het AIPMM heeft een onderzoek gedaan naar Frameworks, en zelf ook een Framework ontwikkeld. Een rapport met hun bevindingen is hier te downloaden.

De Frameworks waar AIPMM naar heeft gekeken zijn:

 • Product Life Cycle (PLC)
 • State-Gate
 • PDMA Life Cycle
 • PMI Project Life Cycle
 • Product Life Cycle Management (PLM)
 • Digital Phase Review Process (PRP)

In onderstaande afbeelding wordt duidelijke wat door elk van die Frameworks wordt afgedekt, en hoe ze zich ongeveer tot elkaar verhouden (afbeelding bron: AIPMM)

Product management frameworks: AIPMM framework

Wat AIPMM geeft aan aantal issues aan in haar onderzoek:

 • Inconsistentie: De gebruikte terminologie is verwarrend en niet eenduidig
 • Incompleetheid: Niet de gehele levenscyclus van de producten wordt afgedekt

Daarom is AIPMM met een eigen Framework gekomen: Product Management Framework, kortweg PMF. Dit Framework is geïnspireerd op de door hen onderzochte Frameworks. In principe komt het er op neer dat er sprake is van een x-as die de tijd weergeeft met fasering en beslissingsmomenten als hulp-as (afbeelding bron: AIPMM).

Product management frameworks: AIPMM x-axis

Vervolgens worden op de Y-As enkele parameter is beeld gebracht. AIPMM noemt dit Key Parameters:

 • Kennisgebieden (Knowledge Areas)
 • Rollen en Verantwoordelijkheden (Responsibilities/Accountabilities)
 • Deliverables
 • Gangbare Praktijken (Common Practices)

De Kennisgebieden

Het model van AIPMM is enorm omvangrijk. Omdat het de ambitie heeft om volledig te zijn. Daardoor is het een hele kluif om het complete plaatje in beeld te krijgen. Alleen al de Kennisgebieden beslaan enkele spreadsheets. Voor je hier aan begint moet je dus wel zeker weten dat het de moeite waard is voor jouw onderneming en product.

De Rollen en verantwoordelijkheden

De verantwoordelijke rollen die AIPMM onderscheidt zijn te overzien, het zijn er zeven:

 • Product Manager
 • Development Manager
 • QA Manager
 • Document Manager
 • Customer Service Manager
 • Product Marketing Manager
 • Sales Manager

Deliverables

De Deliverables en Milestones lijst is een stuk langer dan die van de rollen, maar op zich nog te overzien. Het bestaat uit 23 plannen en documenten die door de levensfasen van het product heen een rol spelen. Het is een heel goede lijst om ideeën uit te halen voor een verbetering in je eigen aanpak. Zie het downloadbare ebook van AIPMM op hun eigen website voor de details.

Common practices

De Common Practices lijst is nog wat groter, maar valt in drie hoofd categorieën uiteen:  Portfolio Management, Program Management en Product Marketing. Hierover valt hetzelfde te zeggen als voor de deliverables en milestones: een prima bron van ideeën en inspiratie, voor de gehele levenscyclus van je product portfolio.

Bron 2: Pragmatic Marketing

Pragmatic Marketing is een Amerikaans bedrijf wat groot geworden is in parallel met een heel aantal grote software bedrijven. Omdat ze alle worstelingen hebben meegemaakt die een software bedrijf doorgaans moet leveren, heeft dat geleid tot een best practices Framework wat zeker de moeite waard is. De website van Pragmatic Marketing bevat een schat aan informatie, en ze geven een prachtige magazine uit wat allerhande onderwerpen bespreekt die direct te maken hebben met product management en marketing. Je hierop abonneren is zeker een goed idee! Zie deze link voor de Magazines.

Het Framework omvat zowel strategische als praktische kanten en ziet er overzichtelijk uit (Bron: Pragmatic Marketing):

Product management frameworks: Het Pragmatic Marketing Framework

Pragmatic biedt voor elk van de onderdelen een uitgebreide set templates. Deze zijn helaas niet vrij verkrijgbaar, dus ik kan daar niet verder op in gaan. Het Framework is door de praktijk geoptimaliseerd, en in een wat groter software bedrijf zal het zeker goed tot zijn recht kunnen komen. Maar ook in een kleiner bedrijf valt er veel te leren van de aanpak van Pragmatic.

Bron 3: Roman Pichler

Roman Pichler is een in Engeland woonachtige consultant die een hele eigen kijk op product management heeft ontwikkeld. Hij is tevens de auteur van het boek “Agile Product Management with Scrum” Hij komt uit de Agile wereld, en de bestaande Frameworks passen daar vaak niet goed in. Daarom gaat Pichler voor eenvoud en een model waar je jezelf niet meteen compleet in vast legt, maar ruimte houdt om in de iteraties invulling te geven aan details. Dit is natuurlijk precies waar het in Agile om draait.

Het Framework van Pichler omvat alle aspecten van product creatie, en daarom lijkt het vrij groot. Maar de kern is een stuk eenvoudiger, en daar kun je zeker je voordeel mee doen.

Product management frameworks: Roman Pichler framework

De kern van het Framework van Pichler bestaat uit een aantal Canvasses, vergelijkbaar met het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder.

Deze Canvasses zijn:

 • Product Vision Board
 • The Product Canvas
 • GoProduct Roadmap
 • Een Persona Template
 • Een Sprintgoal Template

Hoe verder je komt, hoe meer detail je kunt aanbrengen. De kunst bij Pichler is om te zorgen dat alle focus ligt op het invullen van klantbehoeften. Hij zorgt ervoor dat de de verantwoordelijkheden hoe dat praktisch moet zo laag mogelijk liggen. Een ultieme Agile doel-middel hiërarchie zou je het kunnen noemen. Zo is hij zo essentieel mogelijk en blijft het overzichtelijk. De website van Pichler bevat een schat aan informatie!

Bron 4: 280 Group

Een tegenhanger van Pragmatic Marketing is de 280 group. Zij hebben misschien niet zoveel en zulke grote klanten als Pragmatic, maar ze hebben wel een solide methodologie en framework, wat in de kern gebaseerd is op het AIPMM PMF. Het Framework van 280 het Optimal Product Process (OPP) en ziet er zo uit:

Product management frameworks: 280 Group optimal product process

280 biedt naast het framework een uitgebreide set van templates en best practices. Een groot deel daarvan is gratis te downloaden, maar je moet zelf uitzoeken hoe je ze het beste kunt gebruiken. Het Framework biedt wel veel houvast. Als je wat ervarener bent in product management is hun set templates goed toepasbaar. Verder leggen ze veel van hun gedachtengoed uit in ebooks. Hun website is zeer de moeite waard!

Product Management frameworks: Wat moet je nou kiezen?

Er is een heleboel geschreven en bedacht over Product Management Frameworks. Dus is het slim om daar de essentie uit te halen. Daarom lijkt me dat je in ieder geval iets moet doen met fasering. En vooral dat je je realiseert dat er een aantal fasen vooraf gaat aan development, en ook een aantal fasen komen na development. Want succes met producten is geen toeval. Maar Product Management Frameworks zijn niet zaligmakend. Kies daarom vooral een framework wat past bij je organisatie. En doe het stap voor stap: voer niet meteen een het hele framework in, maar begin bij de kern: gefaseerd nadenken over je productmanagement, en een stuk helderheid over rollen en verantwoordelijkheden. En zorg er altijd voor de je klant centraal blijft staan!

Heb je hulp nodig bij het nadenken over Product Management Frameworks? Laat het gerust weten, De Klantkant helpt graag mee.