• Author:Gertjo Tigelaar
  • Comments:Off

Wat kun je doen voor je klant?

Na de vraag “Wie is uw Klant” is het tweede grote thema waar je tijd in moet investeren de vraag: “Wat kun je doen voor je klant?”. Over dit thema is ook een online cursus op edX te vinden onder cursus nummer 15.390.2x: Entrepreneurship 102: What can you do for your customer? (volg eventueel deze link) Net als 15.390.1x een dikke aanrader.

Het thema “Wat kun je doen voor je klant” valt uiteen in 5 stappen, met een 6e stap die teruggrijpt naar het eerste thema “Wie is uw Klant”.

De stappen voor wat kun je doen voor je klant:

  • 6: Volledige Levenscyclus Use Case
  • 7: Hoog Niveau Product Specificatie
  • 8: Kwantificeer de Waarde Propositie
  • 10: Definieer je Kern
  • 11: Breng je Concurrentie Positie in kaart
  • 9: Identificeer je volgende 10 Klanten. Deze stap grijpt terug op het thema “Wie is uw Klant”.

wat kun je doen voor je klant: wegsleepbord

Het hele verhaal van ondernemen is sterk iteratief van aard, en dat zie je in deze stappen ook weer terug. Waar je tijdens het eerste thema veel tijd steekt in segmentatie en eindgebruikers profielen en Persona, gaat het nu meer om wat je voor je klant gaat doen. De centrale vraag is immers wat kun je doen voor je klant. Het gaat dus meer over je dienst of product. Maar dat is uiteraard heel sterk verweven met wie je klant is. En je bent niet voor niets bij de klant begonnen.

Stap 6. Use case

Een Use Case gaat over wat je Klant met je product doet in de breedste zin van het woord, dus van eerste idee tot aanschaf tot afdanken.

Stap 7. Hoog niveau product specificatie

Een hoog niveau product specificatie legt de belangrijkste kenmerken van je product of dienst vast een schets. Vooral handig om feedback op te vragen.

Stap 8. Kwantificeer je waarde propositie

Het kwantificeren van je Waarde Propositie gaat om het ontdekken en vast proberen te pinnen van de waarde van je product voor je klanten. Dat is een belangrijk stuk informatie om iets te kunnen zeggen over prijs en over positionering. Niet voor niets grijpt de stap daarna terug op het vorige thema. Want als je goed begrijpt wat de waarde van je product is voor je klanten, dan kun je gaan kijken welke 10 klanten je kunt gaan bedienen na je eerste klant. Je gaat als het ware je klant steeds beter begrijpen en daardoor je product of dienst. Er is een continue wisselwerking tussen je klant en je product of dienst. En een belangrijk puzzelstukje voor “wat kun je doen voor je klant”.

Stap 10. Je kern

Het Definiëren van je Kern gaat over dat bijzondere wat jouw bedrijf, dienst of product speciaal maakt. Dat moet er natuurlijk zijn, anders heb je geen bestaansrecht tussen je concurrenten. En vandaar dat het thema eindigt met het in kaart brengen van je positie ten opzicht van je concurrenten. Daar kun je maar beter heel helder en eerlijk over zijn, in plaats van maar te hopen dat je ze te slim af bent.

wat kun je doen voor je klant: rugbycoach

Stap 11. Je concurrentiepositie

In deze stap kijk je naar he jij je verhoud tot je concurrenten. Daarbij kijk je altijd vanuit je klant, en de belangrijkste problemen van je klant. De kernvraag wat kun je doen voor je klant blijft de rode draad.

Stap 9. Je volgende 10 klanten

De rode draad “wat kun je doen voor je klant” raakt hier aan de vraag “wie is je klant”. Beter 1 klant in de hand dan 1o in de lucht zou je misschien zeggen. Maar de vraag is of dat klopt. Als je niet aantrekkelijk kunt zijn voor meerdere klanten ben je een maatwerk bedrijf. Dat is geen probleem, maar als je een producten bedrijf wilt zijn of worden moet je een breed publiek aan kunnen spreken.

Waar sta je nu?

Realiseer je goed dat je nog steeds geen product of dienst hebt ontwikkeld. Je weet het antwoord op de vraag “wat kun je doen voor je klant”. Je hebt een basis begrip van je klant, je kijkt in dit thema naar wat die klant nodig heeft en wat jij daarvan kunt bieden, en voordat je gaat ontwikkelen zijn er nog 2 thema’s: Hoe verwerft je klant je product, en Hoe verdien je geld aan je product. Pas dan komt Hoe Ontwerp en Bouw je jouw Product. Hou je adem dus nog maar even in, en probeer te begrijpen wat in deze stappen aan bod komt.

Bronvermelding

In een serie blogs reflecteer ik op het boek “Disciplined Entrepreneurship” van Bill Aulet. Dit is een boek wat in 24 stappen door een groot aantal aspecten van ondernemerschap heenloopt. Ik vind het een heel geschikt boek om als raamwerk te dienen om je eerste stappen als ondernemer te zetten.